Polityka prywatności - Portal Opinii Sklepu Online


1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z wystawienie m opinii jest Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48 w Jankowicach, 62-080 Tarnowo Podgórne, (dalej: LIDL).

2. Cele przetwarzania danych/podstawy prawne:


Za Twoją zgodą, po złożeniu zamówienia, umożliwiamy Tobie przesłanie recenzji produktu. W tym celu, na Twój adres poczty elektronicznej zarejestrowany na Twoim koncie klienta, wysyłamy do Ciebie e-mail z linkiem, za pomocą którego możesz bezpośrednio przesłać recenzję zakupionego produktu, która zostanie opublikowana jako anonimowy post.

Podstawą prawną przetwarzania danych, o którym mowa powyżej, jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Zgodę na przetwarzanie danych możesz w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Możesz to zrobić, między innymi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w punkcie 9.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:


W powyżej wskazanych celach LIDL przetwarza Twoje dane osobowe takie jak: adres poczty elektronicznej zarejestrowany na Państwa koncie klienta, identyfikator zamówienia, identyfikatory produktów pochodzących z zamówienia, identyfikator konta klienta, treść opinii.

5. Odbiorcy/kategorie odbiorców:


W zakresie, w jakim musimy korzystać z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, aby umożliwić Ci przesyłanie recenzji produktów, podmioty te będą związane umową zgodnie z art. 28 RODO.

6. Czas przechowywania/kryteria określania czasu przechowywania:


Jeśli wycofasz zgodę na otrzymywanie e-maili dotyczących recenzji produktów, wysyłka korespondencji na Twój adres e-mail w tym celu zostanie zablokowana. Po sześciu miesiącach Twoje dane zostaną usunięte z odpowiedniej listy wysyłkowej.

7. Przysługujące prawa


Przysługuje Tobie prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych dotyczących Twojej osoby (art. 15 ust. 1 RODO). Ponadto, w przypadku istnienia przesłanek prawnych przysługuje Tobie prawo do sprostowania (art. 16 RODO) i ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) danych osobowych, prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO); prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie:


Informujemy, iż Twoje dane nie podlegają profilowaniu oraz w związku z ich przetwarzaniem nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych


W przypadku pytań dotyczących ochrony danych możesz zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.